El passat mes de desembre es van iniciar les obres de rehabilitació del tram del camí Reial anomenat Pas d'en Revull, al barranc d'Algendar, promogudes pel Consell Insular de Menorca en el marc del projecte LIFE+ RENEIX.

S'han iniciat les obres de restauració del Pas d'en Revull (10-01-11)

El passat mes de desembre es van iniciar les obres de rehabilitació del tram del camí Reial anomenat Pas d'en Revull, al barranc d'Algendar, promogudes pel Consell Insular de Menorca en el marc del projecte LIFE+ RENEIX.

El projecte LIFE+ RENEIX, cofinançat per la Comissió Europea, té per objectiu restaurar àrees degradades de Menorca on es desenvolupen algunes de les comunitats vegetals més singulars i amenaçades de l'illa. El Pas d'en Revull és una de les quatre zones d'actuació d'aquest projecte, que destaca per la riquesa vegetal i l'exclusivitat per a algunes espècies singulars de la flora menorquina. A més, el valor paisatgístic i històric d'aquesta zona la fan molt popular entre la gent del poble i visitants, per la qual cosa s'ha escollit aquest camí per desenvolupar un itinerari botànic educatiu per donar a conèixer els valors florístics i ecològics de la zona.

La recuperació d'aquest camí es va iniciar gràcies a la feina voluntària de moltes persones i diferents col·lectius de Ferreries, que han adoptat trams del camí per assegurar el seu manteniment. Durant la darrera jornada de voluntariat, al mes d'octubre, es va realitzar el desbroçament i la neteja de bona part del camí per poder desenvolupar les obres de paret seca. Amb el suport dels grups de voluntaris i de l'ajuntament de Ferreries, el personal del projecte LIFE+ RENEIX ha realitzat una proposta tècnica de rehabilitació i s'han contractat les obres de restauració d'aquells trams amb més dificultats tècniques i materials. Agraïm el suport que la propietat ha mostrat en tot moment cap aquesta iniciativa.

Volem expressar una vegada més el nostre agraïment a les institucions i entitats que han fet possible aquesta iniciativa, especialment a l'Ajuntament de Ferreries, la Creu Roja de Ferreries, el grup de Miquel Morlà i amics, els voluntaris de medi ambient de l'Ajuntament de Ferreries, l'Agrupament escolta Sant Bartomeu, l'Associació de Veïns de s'Enclusa i el grup de Protecció Civil , per la seva predisposició a col·laborar desinteressadament en el desenvolupament d'aquestes i altres actuacions.

Les obres consisteixen bàsicament en la reconstrucció d'una paret seca desapareguda, la rehabilitació de trams de paret en mal estat i de portells, així com la reparació puntual de trams d'empedrat. També hi ha prevista la instal·lació de senyalització informativa.

Imatges relacionades

Imatges relacionades
Obres Revull gen2011_1Obres Revull gen2011_2Obres Revull gen2011_3
Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter