Xarxa Natura 2000 a Menorca

Els espais que formen part de la Xarxa Natura 2000 a l'illa de Menorca, configurada pel Govern de les Illes Balears, són els que apareixen en el mapa. La delimitació de llocs d'interès comunitari (LIC) i de zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) que apareix representada respon a la necessitat de protegir els hàbitats i les espècies d'interès comunitari presents a l'illa. En la seva major part, els espais Natura 2000 a Menorca coincideixen amb àrees naturals d'especial interès (ANEI) que es van declarar l'any 1991 per protegir de l'avanç urbanístic algunes de les zones ecològicament més interessants de l'illa, concretament les ANEI que limiten amb la línia de costa. A més a més, inclou quatre ZEPA d'interior (marcades en color groc) i diverses àrees marines costaneres.

En conjunt, a Menorca la Xarxa Natura 2000 ocupa una extensió de 40.659 hectàrees, de les quals 28.511 són terrestres.

foto

Per a més informació, pots accedir a la pàgina de la Xarxa Natura 2000 a les Illes Balears.
 

Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter