Què és Natura 2000?

La Xarxa Natura 2000 és la peça principal de les polítiques de protecció de la biodiversitat de la Unió Europea. És una xarxa d'espais protegits establerta l'any 1992 amb la Directiva Hàbitats, amb l'objectiu de garantir la supervivència a llarg termini de les espècies més valuoses i amenaçades d'Europa i dels hàbitats naturals. Està formada per zones especials de conservació (ZEC) (prèviament llocs d'interès comunitari - LIC) designades pels Estats membres en virtut de la Directiva hàbitats, i també incorpora zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA), que es designen en el marc de la Directiva Aus (1979).

La Xarxa Natura 2000 no és un sistema de reserves naturals estrictes en què quedin excloses les activitats humanes, sinó que l'objectiu és assegurar que la gestió que se'n faci sigui sostenible, tant ecològicament com econòmica.

L'establiment d'aquesta xarxa d'àrees protegides compleix amb una obligació comunitària inclosa al Conveni de les Nacions Unides sobre la diversitat biològica.
Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter