La conservació de la biodiversitat

La biodiversitat representa la gran varietat de formes de vida al planeta. És la nostra font d'aliments i de matèries primeres, i la base de la nostra salut i qualitat de vida. Juntament amb el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat és el major problema mediambiental a escala mundial. Tot i les mesures de protecció del medi ambient duites a terme les darreres dècades, les poblacions de nombroses espècies de plantes i animals segueixen disminuint a la Unió Europea. Aquesta important regressió es deu majoritàriament al deteriorament dels hàbitats naturals necessaris per a la seva supervivència, a causa de la intensificació d'activitats humanes com el turisme, l'agricultura, el consum d'energia o el transport, per esmentar-ne algunes.

Un dels principals objectius de la Unió Europea en matèria de medi ambient és aturar la pèrdua de biodiversitat, i per açò ha fet una aposta per la conservació i la restauració de les espècies i els hàbitats naturals mitjançant la protecció d'una xarxa d'espais anomenada Xarxa Natura 2000. En aquests espais s'ha de fer una gestió que garanteixi la conservació i/o la restitució dels hàbitats naturals i de les espècies a un estat de conservació favorable a llarg termini. És en aquest marc on se situa i actua el projecte LIFE+ RENEIX.

Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter