D.4. Instal·lació de panells sobre els valors naturals de les zones afectades

Pas d'en Revull: s'han instal·lat tres panells petits de senyalització d'accessos per a senderistes i vehicles, i un plafó general de la zona en què s'expliquen els valors naturals, les actuacions de restauració del projecte LIFE+ RENEIX i el recorregut dels itineraris florístics del Pas d'en Revull i Es Torretó.

Es Alocs-el Pilar: el plafó de zona s'ha instal·lat a l'àrea d'aparcament des Alocs, al costat de la paret seca que s'ha construït en el marc del projecte. A més, s'ha considerat oportú instal·lar un cartell de menors dimensions a l'inici del camí que dóna accés a la cala, per prevenir als visitants del mal estat del camí i del procés de restauració ambiental que s'està duent a terme a tota la zona.

Binimel·là: el plafó de zona s'ha instal·lat al costat de la barrera que talla l'accés rodat en direcció a cala Mica. En ell, a part de les indicacions oportunes sobre el projecte, s'ha inclòs un advertiment del perill geològic de despreniment en algunes zones.

Es Murtar: s'ha instal·lat un plafó principal a la zona en què se situava el camp esportiu i dos panells petits per informar del tancament del pas a vehicles a la zona en regeneració. 

 

Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter