D.2. Creació de la pàgina web del projecte

Aquesta pàgina web va ser publicada el juliol de 2010, i pretén ser la principal eina de difusió de l'avanç del projecte i de tots els documents, notícies i informacions que es vagin generant. L'estructura i els continguts són elaborats i actualitzats periòdicament per personal del projecte.
 
Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter