Naturalesa & Biodiversitat

L'objectiu de LIFE+ Naturalesa i Biodiversitat és contribuir al manteniment i/o restauració d'hàbitats naturals i de poblacions d'espècies de fauna i flora; més específicament, contribuir a l'aplicació de la Directiva 79/409/CEE, per a la conservació de les aus silvestres (Directiva Aus), i de la Directiva 92/43/CEE, per a la conservació dels hàbitats naturals (Directiva Hàbitats), i, en particular, a l'establiment de la xarxa europea d'àrees protegides Natura 2000, que té per objectiu gestionar i conservar in situ les espècies de la fauna i flora i els hàbitats més valuosos de la Unió Europea. També està enfocat a donar compliment a l'objectiu de la Unió Europea d'aturar la pèrdua de biodiversitat per a l'any 2010 i més enllà.

Com a mínim un 50% del pressupost del programa LIFE+ per al cofinançament de projectes s'ha de destinar a projectes Naturalesa i Biodiversitat.

Dins LIFE+ Naturalesa i Biodiversitat hi ha dos tipus diferents de projectes: projectes LIFE+ Naturalesa i projectes LIFE+ Biodiversitat.

Els projectes LIFE+ Naturalesa contribueixen a la implementació de les directives d'hàbitats i d'aus, i a donar suport al desenvolupament i la implementació de la Xarxa Natura 2000, incloent hàbitats i espècies litorals i marins. Són projectes centrats en les inversions sostenibles i a llarg termini a zones Natura 2000 i en la conservació de les espècies i els hàbitats inclosos a les dues directives. Els projectes LIFE+ Natura han de ser de bones pràctiques o de demostració.

Els projectes LIFE+ Biodiversitat contribueixen a la implementació dels objectius de les comunicacions de la Comissió Halting the loss of biodiversity by 2010 – and beyond i Options for an EU vision and target for biodiversity beyond 2010. Són projectes que no estan restringits a les directives d'hàbitats i d'aus ni a les zones de la Xarxa Natura 2000. Els projectes LIFE+ Biodiversitat han de ser de demostració i/o d'innovació.

 

Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter