Estat de desenvolupament

Anys  09 2010 2011 2012 2013
Accions IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
A1. Tràmits administratius                                  
A2. Cartografia espècies                                  
A3. Cartografia accessos                                  
A4. Selecció espècies revegetació                                  
A5. Mètode cultiu Femeniasia                                  
A6. Assessorament a entitats                                  
C.1. Construcció de parets seques                                  
C.2. Eliminació de vials                                  
C.3. Revegetació                                  
C.4. Construcció de ponts                                  
C.5. Construcció de barreres i portells                                  
C.6. Recuperació de la zona des Murtar                                  
C.7. Tancaments zona humida i dunes Binimel·là                                   
D.1. Creació de la imatge del projecte                                  
D.2. Creació pàgina web                                  
D.3. Distribució de material de presentació                                  
D.4. Instal·lació de panells a les zones afectades                                  
D.5. Campanya usuaris de vehicles rodats                                  
D.6. Organització de jornades de participació                                  
D.7. Itineraris botànics                                  
D.8. Realització de DVD                                  
D.9. Publicació on-line sobre biodiversitat                                  
D.10. Informació continuada a la població                                  
D.11. Divulgació de resultats científics                                  
D.12. Informe divulgatiu final (Layman's report)                                  
D.13. Instal·lació de panells de presentació                                   
E.1. Gestió del projecte                                  
E.2. Creació del Comitè Científic                                  
E.3. Creació del Comitè de Seguiment                                  
E.4. Auditoria financera                                   
E.5. Pla de conservació post-LIFE                                  
E.6. Treball en xarxa                                  
E.7. Definició d'indicadors                                  
E.8. Comunicació amb propietaris i sectors socials                                  


 

  Finalitzat
   En execució
  Previsió d'execució
 


Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter