Pressupost

 

Pressupost total del projecte 1.574.713,00 €
Contribució Comissió Europea 787.357,00 €
Contribució Consell Insular de Menorca 787.357,00 €


 

Per categories de despeses:

 

Categoria Pressupost
Personal 797.808,00 €
 
Viatges 55.840,00 €
 
Assistència externa 412.000,00 €
Material inventariable 103.380,00 €
 
Material fungible 88.700,00 €
 
Altres despeses 17.400,00 €
Despeses generals 99.585,00 €
 
TOTAL
1.574.713,00 € 

Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter