Espècies i hàbitats

Les espècies més rellevants objectiu del projecte són: 

       Anthyllis hystrix (socarrell gros)

Endemisme exclusiu de l'illa de Menorca. És un socarrell que creix al litoral, compacte, molt espinós, que pot arribar a tenir més d’un metre d’alçada i més de set metres d'amplada, és per tant el nostre endemisme més voluminós i també dels més espectaculars. Les fulles són lanceolades i petites, i les flors, de color groc i abundants, tapen tota la planta cap a finals de la primavera. La forma de coixinet, típica dels socarrells, és deguda a la forta incidència del vent de tramuntana, la saladura i també a l’acció dels herbívors.

     *Vicia bifoliolata (veça menorquina)

Endemisme exclusiu de l'illa de Menorca, que té com a única àrea de distribució la zona de marina baixa litoral del nord-est de l'illa. És una espècie molt rara i amenaçada d'extinció. Es tracta d'una herba enfiladissa, difícil d'apreciar a causa de les seves tiges filiformes. Les fulles només tenen dos folíols (d'aquí el seu nom) quasi lineals, d'un mil·límetre d'amplada i de fins a tres centímetres de llarg. Les flors, que s'obren d'abril a juny, són petites, de menys d'un centímetre de llarg, i de color blau lilós. Aquesta planta pot passar fàcilment desapercebuda per les seves petites dimensions i perquè conviu amb altres espècies de lleguminoses enfiladisses.

     *Femeniasia balearica (socarrell bord, gatosa)

Espècie endèmica exclusiva de Menorca. És un arbust amb forma de socarrell espinós, no molt compacte, que creix únicament a tres localitats del litoral menorquí. De tots els endemismes amb aquesta morfologia aquest és el més rar, i està catalogat com en perill d'extinció. Es pot reconèixer per les seves espines, agrupades com unes forques de tres punxes i pels tronxos tendres que són gruixats, de consistència carnosa. Les flors són grogues, semblants a les del lletsó.

      Paeonia cambessedesii (pampalònia)

Espècie endèmica de les Gimnèsies (Mallorca, Menorca i Cabrera). Es tracta d'una herba perenne, que creix a llocs ombrívols i rocosos, amb una soca subterrània important que treu fulles noves cada any durant l'hivern i desprès es va assecant al llarg de l'estiu, encara que de vegades poden ser persistents. Les fulles són grosses i dividides en folíols amples de color verd fosc lluent amb el revers de color vermell porpra. A principis de primavera desenvolupa unes flors grans i molt vistoses, de color porpra, rosat o blanc amb molts estam grocs en el centre.

      Lysimachia minoricensis

Endemisme exclusiu de l'illa de Menorca, l'única espècie de la nostra flora considerada ja extingida al medi natural, malgrat que es conserva a molts jardins botànics i fins i tot a jardins particulars. Es tracta d'una herba de cicle bianual, que primer es desenvolupa com una roseta de fulles bassals, lanceolades, de fins a 8 cm de llarg i amb les venes blanquinoses que ressalten sobre la làmina d'un verd fosc, el revers sol ser de color porpra. Quan floreix, al mes de juny, desenvolupa una tija coberta de fulles que a la meitat superior tenen cadascuna d'elles un petita flor de color blanquinós. Fins ara, els intents de reintroduir aquesta planta al medi natural no han tingut èxit.

      Cymbalaria fragilis

Espècie endèmica exclusiva de Menorca, molt rara, que creix a les escletxes de les roques dels barrancs de Migjorn de Menorca. Les fulles són d'aspecte suculent, molt fràgils, lobulades, d'un color verd cendrós. Les flors, que surten a partir del maig, són de color blau, blanc i groc, relativament grosses, semblants a petites boques de dragó.

      Viola stolonifera (viola boscana)

Espècie endèmica exclusiva de Menorca, que creix a llocs humits i ombrívols d'uns pocs barrancs del migjorn de Menorca. Es tracta d'una herba perenne de vida curta, pubescent i estolonífera, amb fulles grosses i blanes, llargament peciolades, de color verd tendre i disposades en roseta basal. Les flors apareixen en els mesos de gener i febrer, són de color blau i perfumades.

Espècies d'interès comunitari; *Espècies prioritàriesEls hàbitats objectiu del projecte són:

*1150 (llacunes costaneres)
1240 (penya-segats amb comunitats de Limonium)
1410 (prats salins mediterranis)
2110 (dunes mòbils embrionàries)
2120 (dunes mòbils amb Ammophila arenaria)
2210 (dunes fixes amb Crucianellion maritimae)
*2250 (dunes amb Juniperus sp. pl.)
2260 (dunes amb vegetació escleròfila del Cisto-Lavanduletalia)
3120 (aigües oligotròfiques amb Isoetes sp. pl.)
*3170 (basses temporals mediterrànies)
3290 (rius mediterranis de cabal intermitent)
5330 (matollars mediterranis i preestèpics)
5430 (matollars espinosos de tipus frigànic amb Launaeetum cervicornis)
*6220 (zones subestèpiques de gramínies i anuals del Thero-Brachypodietea)
8210 (pendents rocosos calcaris amb vegetació camofítica)
8220 ( pendents rocosos calcaris amb vegetació casmofítica)
8310 (coves no explotades per al turisme)
92D0 (galeries i matollars de ribera termomediterranis)
9320 (boscos d'Olea i Ceratonia)
9340 (alzinars de Quercus ilex i Q. rotundifolia).

*Hàbitats prioritaris 

 
Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter