Comunicacions i pòsters presentats a jornades i congressos

COMUNICACIONS


LIFE+ RENEIX: una iniciativa per a la conservació de la flora amenaçada de Menorca. Pere Fraga, Irene Estaún, Eva Cardona, Eugènia Torres. II Jornades Catalanes de Conservació de Flora (Barcelona, 7-9 juny 2010)

From scientific knowledge to social awareness: ten years of endangered flora management in Menorca through the LIFE programme. Pere Fraga, Irene Estaún, Eva Cardona. Experts Workshop on Plant Micro-reserves (Xipre, 5 abril 2011) 

The LIFE+ RENEIX project. Pere Fraga, Irene Estaún, Eva Cardona. II Jornades de Botànica a Menorca (Menorca, 26-30 abril 2011)

Los proyectos LIFE y la gestión de la flora amenazada en Menorca. Pere Fraga, Eva Cardona, Mònica Allès, Eugènia Torres, Josep Mascaró, Mireia Comas, Carme Garriga, Irene Estaún. V Congrés de Biologia de la Conservació de Plantes (Menorca, 29 de setembre de 2011)

Accions de restauració i de control d'amenaces en el projecte LIFE+RENEIX. M. Comas, E. Cardona, I. Estaún, P. Fraga. II Jornades Catalanes de Conservació de Flora (Lleida, 14-16 juny 2012)

LIFE+ RENEIX: Restauració d’hàbitats i espècies prioritàries de l’illa de Menorca. P. Fraga, I. Estaún, E. Cardona, M. Comas, C. Garriga. SESSIÓ INFORMATIVA PROGRAMA LIFE+, 11 d’abril de 2013. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern Balear.

10 anys de conservació de flora amenaçada a Menorca: del coneixement científic a la participació ciutadana. P. Fraga, I. Estaún, E. Cardona, M. Comas, C. Garriga. Nous reptes en conservació de la natura. 2 i 3 de maig de 2013. Auditori La Pedrera, Barcelona. Fundació Catalunya-La Pedrera

El projecte LIFE+ RENEIX: de la teoria a la pràctica en la conservació i restauració d’hàbitats i espècies d’interès prioritari. I. Estaún, E. Cardona, M. Comas, M. González, C. Garriga, P. Fraga. IV Jornades del Medi Ambient (Palma de Mallorca, 16-18 octubre 2013)

El projecte LIFE+ RENEIX. Avançant en la conservació a llarg termini de la biodiversitat de Menorca. P. Fraga. IV Jornades del Medi Ambient (Menorca, 14 i 15 de novembre 2013) 

Els projectes LIFE Natura a Menorca. P. Fraga, I. Estaún, E. Cardona, M. Comas. Jornades sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca (Menorca, 18-22 de novembre 2013)

PÒSTERS

1. MANAGEMENT OF ENDANGERED PLANT SPECIES WITHIN THE LIFE+ RENEIX PROJECT. Pere Fraga, Irene Estaún, Eva Cardona, Mireia Comas, Carme Garriga. II Jornades de Botànica a Menorca (Menorca,26-30 abril 2011)


2. EXPERIENCIES AND RESULTS OF THE CONSERVATION OF PLANT SPECIES THROUGH LIFE NATURE PROJECTS IN MENORCA. Irene Estaún, Eva Cardona Mireia Comas, Carme Garriga, Pere Fraga. II Jornades de Botànica a Menorca (Menorca,26-30 abril 2011)

3. ENVIRONMENTAL RESTORATION ACTIVITIES IN THE SCIs OF BINIMEL·LÀ AND ELS ALOCS WITHIN THE LIFE + RENEIX PROJECT. Eva Cardona, Mireia Comas, Pere Fraga , Irene Estaún, Carme Garriga, M. Josepa González, Josep Guardia. II Jornades de Botànica a Menorca (Menorca,26-30 abril 2011)

4. THE LIFE+ RENEIX PROJECT AND SOCIAL AWARENESS OF THE CONSERVATION OF BIODIVERSITY IN MENORCA. Eva Cardona , Irene Estaún, Pere Fraga, Mireia Comas. II Jornades de Botànica a Menorca (Menorca,26-30 abril 2011)

5. THE RECOVERY OF THE PAS D'EN REVULL UNDER THE LIFE+ RENEIX PROJECT. Mireia Comas, Pere Fraga, Eva Cardona, Irene Estaún, Carme Garriga, Josep Guàrdia, Maria González. II Jornades de Botànica a Menorca (Menorca,26-30 abril 2011)

6. NEW PLANT SPECIES DESCRIBED RECENTLY FOR THE FLORA OF MENORCA: THE IMPORTANCE OF NEGLECTED HABITATS. Pere Fraga, Josep A. Rosselló. II Jornades de Botànica a Menorca (Menorca,26-30 abril 2011)

7. PLANTAS INVASORAS Y FLORA AMENAZADA EN LA ISLA DE MENORCA. Pere Fraga, Irene Estaún, Eva Cardona, Joana Olives, Gonzalo da Cunha, Mònica Allès, Andrés Alarcón, Eugènia Torres, Josep Mascaró. V Congrés de Biologia de la Conservació de Plantes (Menorca, 28 setembre-1 octubre 2011)

8. DESARROLLO DE PLANES DE GESTIÓN PARA ESPECIES DE LA DIRECTIVA HÁBITATS EN MENORCA. Irene Estaún, Eva Cardona, Joana Olives, Gonzalo da Cunha, Samuel Pons, Josep Mascaró, Mireia Comas, Pere Fraga. V Congrés de Biologia de la Conservació de Plantes (Menorca, 28 setembre-1 octubre 2011)

9. LA CONCIENCIACIÓN SOCIAL COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN LA GESTIÓN DE LA FLORA AMENAZADA. Eva Cardona, Irene Estaún, Pere Fraga, Mònica Allès, Eugènia Torres, Josep Mascaró, Mireia Comas, Carme Garriga. V Congrés de Biologia de la Conservació de Plantes (Menorca, 28 setembre-1 octubre 2011)

10. IMPORTANCIA DE LOS HÁBITATS PRIORITARIOS EN LA CONSERVACIÓN DE FLORA AMENADA. Eva Cardona, Irene Estaún, Mireia Comas, Pere Fraga. V Congrés de Biologia de la Conservació de Plantes (Menorca, 28 setembre-1 octubre 2011)

11. EL USO DE TÉCNICAS TRADICIONALES EN LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA AMENAZADA. Pere Fraga, Irene Estaún, Eva Cardona, Mònica Allès, Eugènia Torres, Josep Mascaró, Mireia Comas, Carme Garriga. V Congrés de Biologia de la Conservació de Plantes (Menorca, 28 setembre-1 octubre 2011) 

12. LIFE+RENEIX: RESTAURACIÓN INTEGRAL DE HÁBITATS EN MENORCA. Irene Estaún, Eva Cardona, Mireia Comas, Carme Garriga, Maria González, Pere Fraga. V Congrés de Biologia de la Conservació de Plantes (Menorca, 28 setembre-1 octubre 2011)

13. LA FLORA AUTÒCTONA EN LA RECUPERACIÓ DE ZONES DEGRADADES I EN EL CONTROL D’AMENACES: DE LA SELECCIÓ DE LES ESPÈCIES AL SEU ÚS. P. Fraga, I. Estaún, E. Cardona, M. Comas, C. Garriga, M. González. IV Jornades del Medi Ambient (Palma de Mallorca, 16-18 oct. Maó, 14-15 nov. 2013)

14. LES TÈCNIQUES TRADICIONALS DE LES CONSTRUCCIONS DE PEDRA EN SEC COM A EINA PER AL CONTROL D’AMENACES EN EL PROJECTE LIFE+ RENEIX. M. Comas, I. Estaún, E. Cardona,C. Garriga, M. González, P. Fraga. IV Jornades del Medi Ambient (Palma de Mallorca, 16-18 oct. Maó, 14-15 nov. 2013)

15. EL VOLUNTARIAT I LA SENSIBILITZACIÓ SOCIAL EN LA CONSERVACIÓ D'HÀBITATS I ESPÈCIES. I. Estaún, E. Cardona, M. Comas, C. Garriga, M. González, P. Fraga.  IV Jornades del Medi Ambient (Palma de Mallorca, 16-18 oct. Maó, 14-15 nov. 2013)

16. PROJECTE LIFE+ RENEIX: MÈTODES I TÈCNIQUES PER A LA RECUPERACIÓ DE LA VEGETACIÓ D'ARENALS I SISTEMES DUNARS AFECTATS PER L'EXCÉS DE FREQÜENTACIÓ HUMANA. M. Comas, I. Estaún, E. Cardona, C. Garriga, M. González, P. Fraga. IV Jornades del Medi Ambient (Palma de Mallorca, 16-18 oct. Maó, 14-15 nov. 2013)

17. ELS ITINERARIS FLORÍSTICS COM A RECURS DIDÀCTIC PER A LA SENSIBILITZACIÓ SOCIAL EN LA CONSERVACIÓ DE LA FLORA. E. Cardona, P. Fraga, I. Estaún, M. Comas, M. González, C. Garriga. IV Jornades del Medi Ambient (Palma de Mallorca, 16-18 oct. Maó, 14-15 nov. 2013)

18. LA IMPORTÀNCIA DEL CONEIXEMENT DEL MEDI I LA PLANIFICACIÓ EN LA RESTAURACIÓ D’HÀBITATS. LIFE+ RENEIX: EL CAS PRÀCTIC DELS ALOCS. M. Comas, I. Estaún, E. Cardona, C. Garriga, M. González, P. Fraga. IV Jornades del Medi Ambient (Palma de Mallorca, 16-18 oct. Maó, 14-15 nov. 2013)

19. LA CREACIÓ D'UN VISUALITZADOR ON-LINE SOBRE EL MEDI AMBIENT I LA BIODIVERSITAT DE MENORCA DES DE LA PLATAFORMA IDE MENORCA. R. Cots, M. Roses, E. Cardona, M. Comas, I. Estaún, P. Fraga, C. Garriga. IV Jornades del Medi Ambient (Palma de Mallorca, 16-18 oct. Maó, 14-15 nov. 2013)

20. DIAGNOSI GEOLÒGICA I GEOMORFOLÒGICA: APORTACIONS CLAU EN LA RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA I ECOLÒGICA DEL MASSÍS DE BINIMEL·LÀ (PROJECTE LIFE+ RENEIX). A. Rodríguez, J. Solà, P. Fraga, J. Montaner. IV Jornades del Medi Ambient (Palma de Mallorca, 16-18 oct. Maó, 14-15 nov. 2013)

21. CARTOGRAFIA DETALLADA DE LA DISTRIBUCIÓ D’ESPÈCIES VEGETALS D’INTERÈS PER AL PROJECTE LIFE+RENEIX A MENORCA (FASE II). C. Rosique, A. Ferré, J. Carreras, P. Fraga. IV Jornades del Medi Ambient (Palma de Mallorca, 16-18 oct. Maó, 14-15 nov. 2013)

    

Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter