Documents del projecte
LLIBRES:

2nd Botanical Conference in Menorca. Proceedings and abstracts. "Islands and plants: preservation and understanding of flora on Mediterranean Islands (CIM, 2014) (anglès)

Guia plantes de Menorca

RESUMS I INFORMES:


Sinopsi del projecte
(català)

Proposta complerta projecte LIFE+RENEIX (2008, castellà)

Presentació sobre el projecte LIFE RENEIX (I reunió del Comitè Científic - novembre 2010) (castellà)

Presentació sobre l'estat del projecte LIFE RENEIX (II reunió del Comitè Científic - maig 2012) (castellà)

Presentació del projecte a la Jornada informativa sobre LIFE+ (abril 2013)

Primer informe d'activitats (Inception report), 2010

Segon informe d'activitats, 2011

Informe intermig, 2012

Tercer informe d'activitats, 2013

Informe final, 2014

Pla de Conservació Post Life 

DOCUMENTS TÈCNICS:

Cartografia detallada de la distribució d'espècies vegetals d'interès per al projecte LIFE+ RENEIX (Memòria fase I)

Cartografia detallada de la distribució d'espècies vegetals d'interès per al projecte LIFE+ RENEIX (Memòria fase II, 2013)

Determinació d'un mètode de cultiu per a Femeniasia balearica (Informe preliminar)

Determinació d'un mètode de cultiu per a Femeniasia balearica (Informe final, desembre 2011)

Identificació i cartografia dels accessos i vials a les àrees del projecte (Informe preliminar)

Selecció d'espècies per a la revegetació

Estudi de percepció social del projecte LIFE+RENEIX per a la zona d'actuació de Binimel·là (Primer informe, setembre 2012)

Estudi de percepció social per a la zona d'actuació de Binimel·là: entrevistes a sectors d'interès

Estudi geomorfològic de la zona de Binimel·là (Informe final, 2012) - Part I

Estudi geomorfològic de la zona de Binimel·là (Informe final, 2012) - Part II

Presentació de l'estudi geomorfològic (en ppt)

Informe: Situació de la regeneració dels hàbitats i les espècies a la zona des Murtar (maig 2013)

DIVULGACIÓ CIENTÍFICA:

Comunicacions i pòsters presentats a jornades i congressos

Documentació de les II Jornades de Botànica a Menorca (abril 2011) 

Polycarpon dunense (CARYOPHYLLACEAE), a new psammophilous species from Minorca (Balearic Islands. Fraga & Rosselló, 2011 (anglès)

Plant Micro-reserves: from theory to practice. Experiences gained from EU LIFE and other related projects. Kadis, Thanos & Laguna (ed.), 2013 (anglès)


PUBLICACIONS DIVULGATIVES:

Panell informatiu del projecte (acció D13) (català, castellà i anglès)

Punt de llibre de divulgació del projecte (acció D3) (català)

Díptic informatiu per a practicants d'esports al medi natural (acció D5) (català)

Senyalització de l'itinerari botànic del pas d'en Revull (acció D7) (català)

Senyalització de l'itinerari botànic des Torretó (acció D7) (català) 

Plafó informatiu del pas d'en Revull (acció D4) (català)

Plafó informatiu de Binimel·là (acció D4) (català) 
 

Plafó informatiu des Alocs (acció D4) (català)

Plafó informatiu des Murtar (acció D4) (català) 

Material de difusió de la campanya 4x4 i BTT (acció D5) 

Fulletó visor on-line de medi ambient (acció D9)

Informe divulgatiu final (acció D12)
 

 
 

Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter