Accessibilitat

Introducció

lifereneix.cime.es ha estat desenvolupat seguint un disseny i una programació accessibles, amb l'objectiu de garantir l'accés universal al major nombre possible d'usuaris.

Aquests criteris es fonamenten en les recomanacions WCAG/WAI del World Wide Web Consortium (W3C), consorci internacional que s'encarrega de la supervisió de les tecnologies i els estàndards d'Internet. En tot moment s'ha aplicat el major nivell d'accessibilitat contemplat en les mencionades recomanacions (nivell AAA).

Igualment, el codi font d'aquest lloc web ha estat desenvolupat utilitzant les tecnologies XHTML i CSS2, recomanades pel W3C per a una correcta visualització independent dels dispositius de navegació i una adequada separació entre estil i contingut.

  

Accessos directes i dreceres de teclat

S'han inclòs algunes dreceres de teclat que faciliten un accés ràpid als punts clau de les diferents pàgines de la web. En general, la combinació de la tecla "alt" amb una altra (de la llista que es mostra més avall) ens durà a l'opció concreta. La tecla "alt" es troba als PC; els ordinadors Mac tenen una tecla d'acció (normalment devora la barra d'espai) que compleix la mateixa funció.

L'ús de les tecles d'accés varia amb el navegador:

* Internet Explorer: ALT + drecera + ENTER
* Mozilla Firefox: ALT + MAJÚSCULES + drecera (en versions antigues ALT + drecera)
* Opera: MAJÚSCULES + ESC + drecera
* Netscape: ALT + drecera
* Safari: ALT + drecera

Dreceres:

* 1 Accés directe a la pàgina d'inici
* 2 Accés directe a la pàgina sobre l'accessibilitat
* 3 Accés directe al mail per contactar

Mides del text

Totes les mides de fonts del lloc s'han implementat mitjançant unitats relatives. D'aquesta manera es pot modificar-ne la mida mitjançant els controls propis de cada navegador. A més de poder fer-ho mitjançant els corresponents menús, aquesta funció pot ser utilitzada directament mitjançant les dreceres següents:

* Internet Explorer : control i roda del ratolí
* Mozilla Firefox : control i roda del ratolí, control i - o control i +
* Opera: control i roda del ratolí, control i - o control i +
* Netscape: control i - o control y -
* Safari: comando i - o comando i +

Excepcions a l'accessibilitat

Per impediments tècnics o requeriments de les aplicacions utilitzades, alguns continguts oferts en el lloc web podrien no complir les pautes d'accessibilitat anteriorment comentades. Aquest tipus de continguts se representaran sempre en una nova finestra del navegador, l'obertura de la qual apareixerà advertida en la descripció del seu enllaç.

No obstant, si vostè troba algun problema d'accessibilitat o vol fer algun comentari o suggeriment sobre aquesta matèria, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter