El Simposi “Experiències de restauració d'hàbitats i conservació de la biodiversitat”, encara millor del que preveiem


Al llarg de tres dies a Maó i Ciutadella s'han reunit més de 50 experts en biodiversitat i ecologia en dos esdeveniments de rellevància per a la gestió del medi natural i la biodiversitat de Menorca.

En primer lloc els membres del Comitè Científic del projecte LIFE+ RENEIX van passar balanç dels més de quatre anys del projecte. Tenint com a objectiu principal la supervisió de les accions d'actuació directa sobre els hàbitats. La conclusió de la reunió va ser que s'han assolit els objectius inicials del projecte i en alguns casos s'han superat les expectatives inicials com ha passat as Murtar o Binimel·là. Una confirmació d'aquestes primeres valoracions s'ha produït al llarg del segon esdeveniment: el Simposi Internacional de Restauració d'Hàbitats i Conservació de la Biodiversitat.

Al llarg de dos dies els participants han tingut l'oportunitat de conèixer experiències de casos teòrics i pràctics de conservació de la biodiversitat. Són poques les vegades en què és possible disposar en tan poc temps d'un ventall tan extens de coneixements. S'han tractat des dels aspectes relacionats amb la part més interna dels organismes, la seva estructura i riquesa genètica, i com aquesta pot ser fonamental per realitzar una conservació realment efectiva, fins a aquells més pràctics, en els quals el treball de camp, la intervenció directa sobre els hàbitats ha estat la principal experiència.

Des de les terres tirrèniques de Sardenya, estretament relacionades, històricament i biogeogràficament amb Menorca, amb problemàtiques actuals similars en la gestió dels sistemes dunars, passant per la gestió d'hàbitats riparis a Catalunya a la zona del Ter o al Delta de l' Ebre, els marins a Andalusia, la gestió de la biodiversitat vegetal a la Comunitat Valenciana, fins a les costes atlàntiques de Cascais, a Portugal, totes elles amb problemàtiques similars pel que fa a la conservació dels hàbitats i les espècies. Però aquests casos pràctics s'han de nodrir de treballs previs per millorar el coneixement dels hàbitats i les espècies, com es comporten aquests, que influeix en el seu desenvolupament, que cal tenir en compte en la gestió, aquests aspectes van ser els que van tractar amb detall altres ponents, principalment els membres del Comitè Científic del projecte LIFE + RENEIX. Així, es va parlar de la importància de tenir en compte la diversitat genètica i com aquesta pateix variacions, de com tractar poblacions extremadament reduïdes o com plantejar-se les experiències de translocació, desplaçar poblacions d'un lloc a un altre. I com l'esperit autocrític és sempre desitjable i positiu, també hi ha hagut espai per a plantejaments de fons per a considerar per què i com cal intervenir per restaurar i si això és sempre positiu i necessari, considerant tant els costos com els resultats obtinguts.

L'home és a la vegada destructor i restaurador, hem de fer el possible perquè el segon vagi molt per davant al primer. Tenim aquesta capacitat amb una gestió adequada dels recursos i sent conscients d'on actuem, com ho fem i perquè ho fem.

El projecte LIFE + RENEIX ha estat un recull de més de deu anys de treball de gestió del medi natural i de la biodiversitat, ara que arriba a la seva etapa final, aquest simposi ha estat una oportunitat per posar en comú i donar a conèixer les actuacions realitzades in situ. També ha estat una excel·lent ocasió per conèixer iniciatives similars desenvolupades en altres regions. Aquest intercanvi de coneixements ha estat positiu per als assistents i participants, hauria de ser un incentiu més per continuar en el nostre afany en la conservació del patrimoni natural de Menorca.

Consell Insular de Menorca

Menorca, 4 juny 2014.

Imatges relacionades

Imatges relacionades
Foto final participantesVisita a Binimel·là 1Ponència simposium
Assistents simposi
Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter