La conselleria d'Economia, Medi Ambient i Caça del Consell Insular de Menorca ha posat en marxa aquesta campanya amb l'objectiu de fomentar pràctiques esportives respectuoses amb el medi natural. La campanya va dirigida a motoristes i conductors de 4x4, i també a usuaris d'altres esports no motoritzats com ara ciclistes, cavallers i senderistes.

"Fes salut, fes natura", nova campanya del projecte

La conselleria d'Economia, Medi Ambient i Caça del Consell Insular de Menorca ha posat en marxa aquesta campanya amb l'objectiu de fomentar pràctiques esportives respectuoses amb el medi natural. "Fes salut, fes natura" és el lema d'aquesta campanya de sensibilització ciutadania que té per objectiu conscienciar els esportistes sobre la necessitat de dur a terme una pràctica responsable d'esports al medi natural.

Una part de la campanya va dirigida a motoristes i conductors de 4x4, ja que s'ha detectat que l'afluència incontrolada d'aquests vehicles és una les principals causes dels problemes d'erosió i d'impacte paisatgístic al medi natural. Però també es dirigeix a usuaris d'altres esports no motoritzats, que han anat en augment aquests darrers anys com ara ciclistes, cavallers i senderistes.

Amb aquesta finalitat s'han editat diferents materials com ara un decàleg de bones pràctiques, uns adhesius de la campanya i un buff promocional, que serà distribuït gratuïtament a través d'establiments d'esports que vulguin col·laborar i d'esdeveniments esportius. La Penya Ciclista de Ciutadella és un dels clubs que ja han col·laborat amb aquesta campanya.

El conseller d'Economia, Medi Ambient i Caça, Fernando Villalonga, explica que sent Menorca reserva de biosfera des de fa ja vint anys “és una necessitat seguir conscienciant la població sobre la necessitat de tenir cura del medi ambient perquè vivim a un illa petita i perquè hem d'intentar deixar-la a les generacions futures millor de la que ens la vam trobar noltros”.

LIFE+RENEIX
Els paratges naturals de Menorca, i especialment els de la costa, estan entre els més valorats per la seva qualitat paisatgística i pels recursos que ofereixen, i sens dubte d'aquesta qualitat depèn en bona mesura l'economia i la salut ambiental de l'illa. A més, aquestes zones del litoral acullen les comunitats naturals més emblemàtiques de Menorca, com per exemple la comunitat de socarrells, singulars i úniques al món, per estar adaptades a les peculiars condicions del litoral (vent i salinitat) i que s'han conservat durant mil·lenis pel fet de trobar-se a àrees poc accessibles i poc aptes per a les feines agrícoles.

Però avui en dia les activitats humanes relacionades amb el turisme, l'esbarjo i l'esport han anat colonitzant els ambients litorals i han esdevingut una de les pressions més importants que pateixen els fràgils ambients de la costa. L'ús de les platges i del camí de Cavalls en són exemples molt clars. De fet, un dels problemes més freqüents que s'originen quan no hi ha una bona ordenació de l'ús públic és el de l'erosió, amb la consegüent pèrdua de sòl i la degradació de la coberta vegetal.

Però en molts casos aquests processos es poden controlar i fins i tot revertir, i açò és una de les coses que es volen demostrar amb el projecte LIFE+RENEIX. Aquest projecte tracta de recuperar àrees ambientalment degradades per protegir algunes de les comunitats vegetals més diverses de l'illa, que alberguen espècies rares i en alguns casos úniques al món. Aquest és el cas dels Alocs i de Binimel·là, on a causa de processos urbanístics es van moure terres i obrir vials que han anat degradant-se pel pas intensiu de persones i vehicles. Amb la recuperació ambiental també es recupera part de l'atractiu paisatgístic d'aquests indrets, que té un valor indubtable.
Per açò ha estat necessari reconduir alguns accessos i tancar camins innecessaris que alteraven zones ambientalment molt fràgils. Concloses les actuacions sobre el terreny, és necessari que la conscienciació social faci la resta. Per tant hi ha diferents campanyes i materials de sensibilització que apel·len a la responsabilitat dels usuaris per no malmetre l'entorn.
El projecte LIFE RENEIX es desenvolupa per l'Agència Menorca Reserva de Biosfera, depenent de la Conselleria d'Economia, Medi Ambient i Caça del Consell Insular de Menorca en el període 2010-2013 i està finançat en un 50% pel programa LIFE de la UE.

Maó, 11 d'octubre de 2013

Enllaços Relacionats

Més informació
Notícia complerta
Imatges relacionades

Imatges relacionades
Penya ciclista CiutadellaMaterialAdhesiu1
Adhesiu2Cartell1Cartell2
Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter