Els dies 19, 20 i 21 de febrer s'ha desenvolupat a Menorca la tercera reunió del Comitè Científic del projecte LIFE+ RENEIX.

El Comitè Científic del Projecte LIFE+ RENEIX aprova les actuacions realitzades (22-02-13)

Els dies 19, 20 i 21 de febrer s'ha desenvolupat a Menorca la tercera reunió del Comitè Científic del projecte LIFE+ RENEIX. El Comitè Científic està format per un equip d'experts en diverses disciplines de la botànica, l'ecologia i la gestió del medi natural, i té la funció d'assessorar i fer un seguiment de les actuacions que es duen a terme en el marc del projecte.

El Comitè Científic ha realitzat visites de camp a les zones del Pilar i Els Alocs, on pràcticament ja s'han completat les accions de recuperació ambiental previstes al projecte; al pas d'en Revull, on ja han finalitzat les actuacions i han pogut veure l'itinerari botànic; as Murtar, on recentment han acabat les obres de descompactació i instal·lació de bionda per prevenir el tràfic rodat sobre el sistema dunar fòssil; i a Binimel·là, on està previst un projecte de restauració integral del territori comprès entre Binimel·là i cala Mica.

Es tracta de la 3a reunió de treball d'aquest comitè. S'han dedicat 3 jornades de treball a estudiar a fons les actuacions portades a terme, atès que el projecte ja es troba en una fase molt avançada de desenvolupament. Cal destacar que en el darrer any els progressos en les accions de gestió directa del medi natural han estat importants i, per aquest motiu, la feina de revisió acumulada per a aquest comitè ara és més extensa.

A la zona del Pilar s'han inspeccionat els resultats en actuacions de control de l'erosió i de regulació dels accessos dins el sistema forestal d'Alfurí. En primer lloc, s'ha observat com el mètode de control de l'erosió de baix impacte emprat, consistent en la utilització de pedra en sec combinada amb restes de brancatge, està donant molt bons resultats a curt termini de manera que en pràcticament un any i mig, l'acumulació d'arena s'aproxima en alguns punts a més de 40 cm. I que, al mateix temps, les estructures de retenció segueixen funcionant tot i el pas del temps. Una volta consolidat aquest procés, també ha estat possible procedir a la revegetació, amb espècies autòctones de producció local (romaní, mata, vidriella i alzines). D'aquesta manera, es completaria l'objectiu de restituir el medi natural. També s'han pogut observar els avenços aconseguits amb els sistemes de retenció d'arena implantats al sistema dunar, que d'una manera similar a l'anterior, empren restes de brancatge sec, com a barrera de retenció d'arena damunt del sistema dunar. Cal destacar que aquesta actuació es va dur a terme el passat estiu amb l'ajuda de diversos grups de joves voluntaris.

Als Alocs, s'han pogut veure les obres finalitzades del pont dels Alocs i la delimitació del tram final del camí, que han de servir per regular l'accés dels visitants a la cala sense interferir amb la conservació del medi natural, i permetran recuperar la zona humida, entre altres hàbitats d'interès. Finalment, tot el grup ha revisat les tasques efectuades de revegetació, comprovant que, per una banda, es comencen a veure germinacions de la sembra feta durant la primavera passada, i, al mateix temps, la introducció de planta jove autòctona feta pels voluntaris fa un parell de mesos, també evoluciona segons el que permeten les condicions extremades de la zona.

Enllaços Relacionats

Més informació
Notícia al diari Menorca
Imatges relacionades

Imatges relacionades
CC1CC2CC3
CC4CC5CC6
Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter