Els dies 19, 20 i 21 de febrer es desenvolupa a Menorca la tercera reunió del Comitè Científic del projecte LIFE+ RENEIX.

Es celebra la tercera reunió del Comitè Científic (19/02/13)

Els dies 19, 20 i 21 de febrer es desenvolupa a Menorca la tercera reunió del Comitè Científic del projecte LIFE+ RENEIX “Restauració d'hàbitats d'espècies prioritàries a Menorca”. El Comitè Científic és un òrgan consultiu format per un equip d'experts en els diferents àmbits d'estudi rellevants per al projecte, que té la funció d'assessorar i fer un seguiment de les actuacions que es duen a terme al llarg de tot el projecte.

Durant aquesta reunió es visitaran totes les àrees on s'han fet o s'estan desenvolupant actuacions de restauració del medi natural: es Alocs, el Pilar, el pas d'en Revull, Binimel·là i es Murtar. Diferents representants dels ajuntaments col·laboradors, de l'administració de Costes i de col·lectius socials que s'han implicat amb el projecte acompanyaran el Comitè durant les visites.

D'altra banda, els capvespres el Comitè mantindrà reunions amb l'equip tècnic del CIM per avaluar l'estat en què es troba i les perspectives i objectius per a aquest darrer any de projecte.

Maó, 19 de febrer de 2013

Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter