C.6. Recuperació de la zona des Murtar

Aquesta acció es va dur a terme durant el primer trimestre de 2013. La zona esportiva ha estat eliminada amb la retirada de materials al·lòctons i el llaurat i descompactació de l'esplanada. Per accelerar el procés de revegetació de la zona s'ha efectuat una sembra d'espècies pioneres. Al mateix temps s'han recollit 38 m3 de residus domèstics i restes d'obra que hi havia dispersos per tota la zona. S'han construït dos trams de parets seques per tancar l'accés a vials motoritzats i s'han descompactat alguns vials per afavorir la recuperació de la coberta vegetal. D'altra banda, s'ha aprofitat aquesta actuació per millorar l'estat de conservació de dues basses temporals de la zona amb la retirada de bagatge i materials de construcció que s'hi havien abocat. Per finalitzar l'acció s’ha col·locat una bionda de fusta-metall al perímetre de la carretera per evitar l'accés rodat a tota l'àrea que està en procés de regeneració.

Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter