El projecte LIFE+RENEIX ha establert, juntament amb la Fundació Destí, un stand informatiu a l'acte de recepció dels participants de la BTT, al Sport Bike Center de Cala en Blanes. També ha senyalitzat adequadament la zona de Binimel·là per informar als ciclistes del procés de recuperació ambiental que s'està duent a terme i de la presència de flora amenaçada a la zona.

El projecte LIFE+RENEIX, present a la Volta a Menorca en BTT (1/10/12)

Els participants de la BTT podran comprovar de primera mà la restauració de l'entorn natural que està duent a terme el projecte LIFE+RENEIX a la zona de Binimel·là, entre altres zones de Menorca. Aquest projecte té per objectiu restaurar espais naturals de Menorca amb algunes de les comunitats vegetals més diverses i amb més presència d'endemismes, alguns d'ells en situació d'amenaça.

Un dels factors importants de degradació del medi natural litoral és la proliferació de vials per la circulació incontrolada de vehicles i vianants, que provoquen processos erosius, destrucció de la coberta vegetal i fragmentació dels hàbitats. Per aquest motiu, el projecte contempla la realització de campanyes dirigides a la població local i visitant per conscienciar sobre la importància de la biodiversitat i el patrimoni natural per al nostre benestar, i sobre la conveniència de respectar els camins establerts i adoptar actituds respectuoses amb el medi natural.

La Volta a Menorca en BTT és una cita important per la concentració de ciclistes que es mouen principalment en ambients naturals, i per tant un bon lloc de divulgació sobre els valors naturals de Menorca i els esforços que mereix la seva conservació per a les generacions futures. A més, el fet que la ruta programada passi per una zona en procés de restauració ambiental i paisatgística com és Binimel·là, que en el seu dia va ser objecte d'un intent d'urbanització i que ara es pretén recuperar el màxim possible al seu estat original, fa més oportuna encara la divulgació dels objectius del projecte europeu LIFE+RENEIX entre els participants.

El projecte LIFE+RENEIX ha establert, juntament amb la Fundació Destí, un stand informatiu a l'acte de recepció dels participants, al Sport Bike Center de Cala en Blanes. També ha senyalitzat adequadament la zona de Binimel·là per informar als ciclistes del procés de recuperació ambiental que s'està duent a terme i de la presència de flora amenaçada a la zona.

Agraïm la col·laboració i l'interès que han mostrat, per tercer any consecutiu, els organitzadors de la Volta amb aquesta iniciativa de divulgació mediambiental, els quals també han incorporat, com altres anys, les recomanacions sobre protecció del medi natural al fulletó informatiu de la ruta.

Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter