Les obres que s'han començat a executar aquest mes de setembre són la construcció de diferents tancaments amb parets seques per eliminar vials, i la construcció d'un portell que evitarà el trànsit indiscriminat de vehicles pels vials urbanístics existents entre Binimel·là i cala Mica.

El Consell Insular inicia les obres per a la restauració de Binimel·là-cala Mica (16/10/12)

La zona entre les platges de Binimel·là i cala Mica és objecte d'una intervenció del projecte LIFE+RENEIX, “Restauració d'hàbitats d'espècies prioritàries a Menorca”, per restaurar ambientalment la zona, una de les àrees de més interès geològic i florístic de Menorca.

Un dels principals problemes que s'han d'afrontar és l'extensa trama de vials que es van obrir durant els anys 70 per urbanitzar la zona i que han anat degradant el paisatge i els ecosistemes a causa de l'ús intensiu i dispers de vehicles en els darrers anys. També s'ha pogut comprovar com la xarxa hidrològica ha estat modificada per l'obertura d'aquests vials, el que ha provocat impactants processos erosius així com la regressió d'algunes platges.

Les obres que s'han començat a executar aquest mes de setembre són la construcció de diferents tancaments amb parets seques per eliminar vials, i la construcció d'un portell que evitarà el trànsit indiscriminat de vehicles pels vials urbanístics existents entre Binimel·là i cala Mica.

Mentrestant, en el marc d'un estudi sobre els aspectes geològics i geomorfològis de la zona, s'estan elaborant propostes per intervenir sobre el paisatge de manera que es puguin reconduir les aigües segons l'estructura original i que es respectin els criteris d'interès geològic de la zona. Amb aquest estudi serà possible incrementar els beneficis del projecte vers la societat, no només per la recuperació d'hàbitats i espècies, sinó també en altres aspectes com ara la regeneració natural d'algunes platges de la zona.
En una segona fase de la restauració, està prevista la construcció d'un pont per recuperar un torrent que es va bloquejar durant la fase urbanística, la revegetació d'àrees erosionades, l'habilitació d'accessos per a vianants, bicicletes i cavalls cap al camí de Cavalls, i el redimensionament del vial principal d'accés, que té una amplada desproporcionada.

La zona de Binimel·là forma part de la Xarxa Natura 2000, ja que està declarada Lloc d’Interès Comunitari (LIC) i Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), en virtut de la Directiva Hàbitats de la Unió Europea. Té un valor incalculable per la biodiversitat que alberga així com per la seva geologia. Les comunitats vegetals de zones rocoses del litoral en aquesta zona presenten algunes de les formes més singulars de l’illa amb algunes poblacions úniques d'espècies de la flora de Menorca i de les Balears. La planta coneguda amb el nom de socarrell bord (Femeniasia balearica) és única en el seu gènere i és exclusiva de Menorca, és a dir que no la trobam a cap altre indret del món.
Només sobreviu a tres zones de la costa de Menorca i a Binimel·là-cala Mica és on es troba la seva principal població.

Atesos els valors de la zona de Binimel·là, el projecte LIFE+RENEIX pretén dur a terme una restauració integral de la zona per millorar el seu estat de conservació i contribuir a la satisfacció de tots els visitants de la zona.

El total pressupostat per a les actuacions que es realitzen a la zona ascendeix a 225.240 €, dels quals el 50% són aportats per la Comissió Europea, i la resta prové de recursos propis de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca.

Imatges relacionades

Imatges relacionades
Paret seca 1Paret seca 2Paret seca 3
Paret seca 4 Paret seca 5
Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter