Aquesta setmana s’han iniciat les obres de construcció d’un pont a la zona des Alocs. Aquesta obra forma part del projecte de restauració ambiental des Alocs que es du a terme en el marc del projecte europeu LIFE+RENEIX de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Departament d'Economia, Medi Ambient i Caça del Consell Insular de Menorca.

Comença la construcció d’un pont a la zona des Alocs (11/08/12)

Aquesta setmana s’han iniciat les obres de construcció d’un pont a la zona des Alocs. Aquesta obra forma part del projecte de restauració ambiental des Alocs que es du a terme en el marc del projecte europeu LIFE+RENEIX de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Departament d'Economia, Medi Ambient i Caça del Consell Insular de Menorca.

La construcció d’aquest pont, juntament amb les parets seques que ja s’estan construint a la zona, permetrà desviar l’accés principal a la platja que ara transcorre damunt la zona humida, causant un impacte greu a la mateixa. També permetrà reconduir les aigües que antigament alimentaven la zona humida i que van ser desviades a l’inici de La urbanització de la zona als anys 70, projecte urbanístic que finalment no es va executar. L’objectiu final és ordenar i limitar el tràfic rodat per afavorir la recuperació ambiental dels hàbitats naturals, i evitar totalment el trànsit de vehicles dins l’àmbit de la zona humida.

El pont que s’ha començat a construir aquests dies tindrà el fonament i l’estructura de formigó armat, i serà posteriorment forrat amb marès i pedreny del tipus de material original de la zona, perquè s’integri paisatgísticament. S’ha encarregat la seva construcció a una empresa local, i el pressupost d’execució material és de 58.957 € dels quals el 50% són aportats per la Comissió Europea.

La cala des Alocs forma part del tram final de la conca de recepció del torrent dels Alocs, que juntament amb la font des Alocs forma una zona humida a la seva desembocadura. La cala rep aquest nom perquè en ella trobam la formació més important de bosc de ribera d'alocs (Vitex agnus-castus) i tamarells (Tamarix sp. pl.), que constitueix un dels hàbitats més importants a preservar. També s'hi troba una elevada riquesa d'hàbitats i comunitats vegetals, amb algunes poblacions úniques d'espècies de la flora de Menorca i de les Balears, com Anthyllis hystrix (un tipus de socarrell, espècie d’interès comunitari) i un alt nombre d'endemismes. La zona està declarada Lloc d’Interès Comunitari i Zona Especial de Protecció per a les Aus en virtut de la Directiva Hàbitats de la Unió Europea.

Maó, 11 de setembre de 2012

Imatges relacionades

Imatges relacionades
obres pontpont2pont3
Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter