L'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Departament d'Economia, Medi Ambient i Caça del Consell Insular de Menorca està actuant a la cala des Alocs per millorar les condicions ambientals de la zona en el marc del projecte europeu LIFE+RENEIX “Restauració d’hàbitats d’espècies prioritàries a l’illa de Menorca”.

Acaba la primera fase de la restauració ambiental des Alocs (17/04/12)

L'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Departament d'Economia, Medi Ambient i Caça del Consell Insular de Menorca està actuant a la cala des Alocs per millorar les condicions ambientals de la zona en el marc del projecte europeu LIFE+RENEIX “Restauració d’hàbitats d’espècies prioritàries a l’illa de Menorca”.

La primera fase de les actuacions està finalitzada, s’han construït 140 m de parets seques tradicionals, amb passos de fauna cada 20 m, a més d’uns 100 m2 de rocalla, per evitar la dispersió de vehicles per la zona i evitar processos erosius. Per a aquestes construccions s’ha emprat pedreny provinent de les obres de la variant de Ferreries.

També s’ha tancat un vial obsolet que es va obrir per fer la urbanització de la zona als anys 70, que fins ara ha causat problemes d’erosió pel trànsit incontrolat de vehicles a part de l’impacte que genera sobre el paisatge espectacular de la cala. La intenció és recuperar el paisatge al seu estat original en la mesura del possible, i per tant s’ha tancat el vial al pas de vehicles, s’ha descompactat el sòl a les zones sense pendent, s’han excavat petites canalitzacions per reconduir l’aigua d’escorrentia i, finalment, s’ha efectuat una sembra amb espècies pioneres per regenerar la vegetació natural de la zona.

Les primeres sembres s’han realitzat recentment, i les espècies que s’han emprat són la camamil·la borda (Anthemis maritima), el margall bord o margall petit (Lolium rigidum), l’alfals (Medicago sativa) i una veça o fesolí (Vicia sativa).

Aquestes espècies tenen un comportament pioner, és a dir, amb la seva presència ens asseguram l’estabilització del sòl i la retenció de terra, i que es creïn les condicions necessàries perquè puguin créixer altres espècies pròpies del tipus de comunitat que trobaríem en un ambient totalment natural: aladerns, socarrells, …

Esperam que aquestes beneficiones pluges de primavera seran un bon inici per al primer recobriment de verd d’aquesta zona que durant tants anys ha estat erosionada.


Maó, 17 d'abril de 2012

Imatges relacionades

Imatges relacionades
Vial a revegetarSembra 1Sembra 2
Anthemis maritima
Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter