El projecte LIFE+RENEIX del Consell Insular de Menorca ha estat presentat al V Congrés de Biologia de la Conservació de Plantes que s'ha celebrat as Mercadal entre els dies 28 de setembre i 1 d'octubre de 2011, com a iniciativa per a la conservació de la flora amenaçada de Menorca.

El projecte LIFE+RENEIX es presenta al V Congrés de Biologia de la Conservació de Plantes (03/10/11)

Enguany el Congrés que organitza bienalment la Societat Espanyola de Biologia de Conservació de Plantes (SEBICOP) es celebra a Menorca, a la Sala Multifuncional des Mercadal. L'organització és a càrrec de l’àrea de Botànica de la Universitat de les Illes Balears i de la SEBICOP, que compten amb la col·laboració del Consell Insular de Menorca entre d'altres entitats menorquines.

La SEBICOP és una entitat privada sense ànim de lucre que va ser creada fa uns anys per un grup de biòlegs dedicats professionalment a la conservació de la flora d'Espanya amb l'objectiu de compartir experiències i ajuntar esforços per assolir una conservació més eficient de les plantes amenaçades. A més de l'organització periòdica del congrés també ha participat activament en altres iniciatives com l'Atlas de Flora Amenaçada o la Lista Roja de la Flora Vascular Española. Dues eines de referència per a la gestió de la flora amenaçada impulsades pel Ministeri de Medi Ambient.

El congrés tracta de la biologia de la conservació de plantes, amb especial èmfasi en les problemàtiques relacionades amb la insularitat, l’avaluació i el seguiment de la biodiversitat vegetal i les experiències de conservació de plantes amenaçades.

Dins aquests marcs encaixen les diferents iniciatives que el Consell Insular de Menorca ha desenvolupat en els darrers deu anys per a la conservació de la flora de Menorca i d'alguns dels hàbitats més singulars. Aquestes iniciatives s'emmarquen dins l'execució de 3 projectes LIFE Naturalesa que han contribuït a la millora de l'estat de conservació de la flora més singular de la nostra illa.

En primer lloc, el projecte LIFE FLORA (2001-2004) (http://lifeflora.cime.es), centrat en la conservació de les 7 espècies de la flora menorquina que apareixen a la Directiva Hàbitats europea, i que va assentar les basses en aspectes com la lluita contra les plantes invasores o la sensibilització social per a la conservació de la flora més exclusiva de l'illa.
A aquest primer projecte el seguí el projecte LIFE BASSES (2005-2009) (www.cime.es/lifebasses) dedicat a una conservació a llarg termini d'un hàbitat, les basses temporals mediterrànies, considerat prioritari dins l'àmbit de la Unió Europea per patir una regressió a escala mundial. La presència de basses temporals a Menorca és prou àmplia, i gràcies al projecte s'ha pogut avançar en el coneixement de la seva dinàmica ecològica i s'han portat a terme mesures directes de conservació. L'èxit dels objectius assolits el va fer mereixedor del premi “Best of best LIFE Projects” per als 6 millors projectes LIFE Naturalesa finalitzats al 2010, que va atorgar la Comissió Europea al Consell Insular de Menorca ara fa 3 mesos.

En l'actualitat l'Agència Menorca Reserva de Biosfera està desenvolupant 2 projectes LIFE simultàniament: el projecte LIFE+RENEIX (http://lifereneix.cime.es), dedicat a la restauració de quatre àrees degradades de Menorca que alberguen algunes de les comunitats vegetals més diverses i singulars, i el projecte LIFE+BOSCOS (http://lifeboscos.cime.es), que té per objectiu elaborar unes directrius de gestió dels boscos de Menorca per a la seva adaptació al canvi climàtic.
Tots aquests 4 projectes volen ser una contribució al desenvolupament integral de la filosofia de la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera, l'any 1993, que mai s'ha d'oblidar que pretén compatibilitzar el desenvolupament socioeconòmic de Menorca amb la conservació del seu valuós patrimoni natural.

A més de totes les comunicacions tècniques que s'han exposat al Congrés, el dissabte 1 d'octubre com a acte final es va fer una sortida de camp durant la qual els assistents van poder visitar el pas d'en Revull al barranc d'Algendar, que és una de les zones d'actuació del projecte LIFE+RENEIX.

Imatges relacionades

Imatges relacionades
Presentació LIFE RENEIX 1Presentació LIFE RENEIX 2Excursió 1
Excursió 2Excursió 3Excursió 4
Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter