C.5. Construcció de barreres i portells

Pas d'en Revull: s'han restaurat els portells tradicionals existents i se n'han construït dos més, un a l'inici del camí i un altre al camí que dóna accés as Canaló, que permetrà regular la gestió de bestiar en aquesta zona. S'han instal·lat barreres d'ullastre, que permetran limitar el pas a les zones sensibles.

Es Alocs: s'ha instal·lat un portell amb barrera al vial que creua el torrent sobre el pont i dóna accés al macar, la caseta i l'embarcador. Aquesta barrera estarà tancada permanentment i només hi tindran accés motoritzat les persones i organismes autoritzats.

Binimel·là: s'ha instal·lat un portell amb barrera al vial que dóna accés al camí de Cavalls i cala Mica. Només les persones i organismes autoritzats hi tindran accés motoritzat. A més, s’han construït diversos portells per a vianants en el camí de Cavalls, que ha sofert un canvi de traçat en direcció a cala Mica.

Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter