C.2. Eliminació de vials

El Pilar: s´ha fet una modificació d'un tram del camí de Cavalls per preservar el sistema dunar i s'han tancat de manera temporal amb pilons i corda diferents vials dispersos sobre aquest sistema. D'altra banda s'han realitzat intervencions amb sistemes de retenció d'arena per aturar processos erosius provocats per la dispersió de vials.

Es Alocs: amb la construcció de rocalla, de parets seques i del pont sobre el torrent s'ha tancat el pas amb vehicles a diferents vials que ara estan en procés de regeneració. El vial principal que es va tancar va ser descompactat amb un llaurat i posteriorment ha estat revegetat amb plantes i llavors. Per a la regeneració de la zona humida també es van fer tancaments temporals i descompactació del vial que la travessa, i actualment la vegetació està ocupant les àrees on i havia accessos rodats.

Binimel.là: a la zona de Calesmorts i s'Alairó s'han efectuat diferents tancaments temporals per evitar el pas de persones sobre àrees sensibles. Al sistema dunar de s'Alairó s'han col·locat barreres d'interferència eòlica amb branques per tancar camins i permetre la regeneració de zones erosionades. A la zona que dóna accés a cala Mica ja s'han construït tancaments amb paret seca per eliminar camins i vials, així com tancaments temporals per conduir els usuaris del camí de Cavalls cap al nou traçat.

Es Murtar: la zona del camp esportiu ja ha estat descompactada a principi de gener de 2013, i s'han tancat alguns vials amb la construcció de parets seques.

Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter