C.1. Construcció de parets seques

Pas d'en Revull: s'han executat les obres de rehabilitació del camí, amb la reconstrucció d'una antiga paret seca de més de 60 m de llarg i la rehabilitació de parets seques existents i de trams d'empedrat, principalment.

Es Alocs: s'ha construït una rocalla d'uns 100 m3 i uns 140 ml de parets seques, per prevenir els accessos rodats a les zones més sensibles i regenerar la vegetació de les zones erosionades i dels vials urbanístics que es van obrir als anys 70.

El Pilar: s'ha habilitat un tram d'empedrat per reconduir el camí de Cavalls a una zona de baix impacte sobre el sistema dunar, en el tram que condueix a la platja. També s'han construït murs de contenció d'erosió amb paret seca sobre un vial abandonat del sistema dunar.

Binimel·là: s'han efectuat tancaments amb parets seques i portells de marès per permetre el tancament de camins innecessaris i per evitar el tràfic rodat cap al camí de Cavalls en direcció a cala Mica. També s'han restaurat parets seques en el tram que condueix a Calesmorts de s'Alairó, per tal d'evitar la dispersió de vianants. Dins el projecte de restauració de tota la zona entre Binimel·là i cala Mica s’han efectuat diversos tancaments i estructures amb paret seca tant per tancar accessos com per contenir l’erosió (encadenats i dics). També s’han restaurat algunes estructures existents i s’han construït portells per al pas de vianants pel camí de Cavalls en direcció a cala Mica.

Es Murtar: s'han construït dos trams de paret seca (uns 15 ml) per tancar vials i permetre la regeneració del sistema dunar fòssil. El projecte de restauració de tota la zona està finalitzat. 

Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter