A.1. Gestió de tràmits administratius

S'han realitzat diversos tràmits i autoritzacions necessaris per a l'execució del projecte, entre els quals destaquen:

 

  • Informe de la Comissió Balear de Medi Ambient sobre els efectes del projecte LIFE+ RENEIX sobre els hàbitats i les espècies de la Xarxa Natura 2000
  • Convenis de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca amb els ajuntaments de Ferreries, Ciutadella, Es Mercadal i Maó
  • Convenis de col·laboració i obtenció de permisos de la propietat dels terrenys afectats pel projecte
  • Conveni amb AENA per col·locació del plafó informatiu del projecte a l'aeroport de Menorca
  • Autorització d'Autoritat Portuària de Balears per col·locació de plafó informatiu del projecte a l'Estació Marítima
  • Autorització del Servei de Protecció d'Espècies del Govern de les Illes Balears per a la recol·lecció de les espècies objecte del projecte
  • Llicències municipals d'obra per a l'execució dels projectes de restauració de cada zona d'actuació
  • Autoritzacions de l'administració de Recursos Hídrics per a l'execució del pont dels Alocs i del de Binimel·là
  • Autoritzacions de la Demarcació de Costes per a l'execució del projecte a les zones incloses al Domini públic marítim-terrestre
Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter