La Comissió Europea ha realitzat aquesta setmana la segona visita anual de seguiment als projectes LIFE cofinançats per la Unió Europea que desenvolupa el Consell Insular de Menorca.

Visita de seguiment de la Unió Europea als projectes LIFE+ RENEIX i LIFE+BOSCOS (04/05/11)

La Comissió Europea ha realitzat aquesta setmana la segona visita anual de seguiment als projectes LIFE cofinançats per la Unió Europea que desenvolupa el Consell Insular de Menorca.

El projecte LIFE RENEIX (LIFE+07/NAT/E/000756) “Restauració d'hàbitats d'espècies prioritàries a l'illa de Menorca”, té com a objectiu principal la restauració de zones degradades on es desenvolupen algunes de les comunitats vegetals més diverses i amenaçades de l'illa de Menorca, que inclouen algunes espècies d'interès prioritari incloses en la Directiva Hàbitats i alguns endemismes. El projecte té una durada prevista de quatre anys i un pressupost total d'1.574.713 euros, finançats en un 50% pel programa LIFE+ de la Unió Europea.

El projecte LIFE+BOSCOS (LIFE+07/ENV/E/000824) ”Gestió forestal sostenible a Menorca en un context de canvi climàtic” té per objectiu principal contribuir a l'adaptació dels boscos als impactes negatius del canvi climàtic. El projecte es realitza durant el període 2009-2013 i té un pressupost total de 1.444.395 d'euros, finançats al 50% pel programa LIFE+ de la Unió Europea.

Durant la visita al projecte LIFE RENEIX, l'equip tècnic del projecte juntament amb el representant de la Comissió Europea i el batle de Ferreries, Josep Carretero, van visitar el Pas d'en Revull, on ja s'han finalitzat pràcticament les actuacions de restauració (parts seques, portells i empedrats). També es va visitar la zona de Binimel·là, cales Morts i Pregondó, i la zona del Pilar, on es van mostrar sobre el terreny les actuacions que estan planificades per començar a desenvolupar dins un curt termini: reordenació dels accessos a les platges i zones litorals per protegir els hàbitats i les espècies més fràgils, recuperació de vegetació amb plantació d'espècies autòctones, restauració de parets seques i portells, etc. També es van revisar i comentar les actuacions previstes en matèria d'informació a la ciutadania i sensibilització social.

El seguiment al projecte LIFE+BOSCOS va avaluar els resultats i la incidència de la participació ciutadana i els treballs tècnics realitzats per a l'elaboració de les Directrius per a l'adaptació dels boscos de Menorca al canvi climàtic. També es va informar i revisar la convocatòria de finques pilot del projecte, en les quals es realitzaran proves d'aprofitament i gestió forestal adaptativa i que restarà oberta fins el proper 16 de maig. Durant la visita es van avaluar també les accions d'informació i divulgació dels valors i les funcions dels boscos que s'han realitzat a la població de l'illa en aquest primer període del projecte.

Equip tècnic projectes LIFE
Consell Insular de Menorca
Maó, 4 de maig de 2011

Imatges relacionades

Imatges relacionades
Visita al Pas d'en revullCales Morts de s'AlairóEl Pilar
Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter