Dos tècnics del projecte LIFE+RENEIX del Consell Insular de Menorca participen en unes jornades sobre microreserves de flora organitzades per un projecte LIFE+ de Xipre.

El projecte LIFE+ RENEIX, present a unes jornades sobre conservació de flora a Xipre (12/04/11)

Una activitat relacionada amb el treball en xarxa entre diferents projectes que treballen amb objectius comuns de conservació de la flora en l'àmbit mediterrani és l'organització de jornades i seminaris específics per donar a conèixer i compartir experiències en el camp de l'ecologia i la conservació.
Una iniciativa en aquest sentit s'ha desenvolupat a Xipre, on hi ha un projecte LIFE+ Naturalesa en marxa amb objectius similars als del projecte LIFE+RENEIX que desenvolupa el Consell Insular de Menorca des de l'any 2009. Per aquest motiu s'ha convidat a dos tècnics del Consell Insular a participar a unes jornades sobre la configuració de microreserves com una mesura efectiva per a la preservació d'elements de la fauna o la flora amb requeriments especials de conservació. Les microreserves de flora són zones de reduïda extensió que, per la diversitat i les espècies rares o amenaçades que alberguen, tenen un paper especialment rellevant en el manteniment de la biodiversitat d'un territori més extens. A Menorca ja fa anys que s'ha plantejat la creació de microreserves de flora per protegir aquelles àrees del nostre paisatge que tenen més valor i interès quant a la conservació de la rica biodiversitat vegetal que hem heredat.

El projecte LIFE+RENEIX “Restauració d'hàbitats d'espècies prioritàries a Menorca” del Consell Insular de Menorca, cofinançat per la Unió Europea, té per objectiu restaurar àrees degradades amb presència d'una flora singular, i actua a quatre zones de Menorca: es Alocs-el Pilar, Binimel·là, es Murtar i el barranc d'Algendar. El projecte LIFE+ que es desenvolupa a Xipre té molts punts en comú amb el de Menorca, ja que està especialment enfocat a millorar l'estat de conservació d'espècies vegetals prioritàries i d'hàbitats d'interès. Tot i tractar-se, com és lògic, d'espècies i d'hàbitats diferents dels que trobam a Menorca, afronten problemàtiques similars a les d'aquí (que són problemàtiques comunes entre les diferents illes de la Mediterrània), i es poden aplicar estratègies comunes a hora de gestionar-ne la conservació.

Un dels temes més remarcables que s'han tractat en aquestes jornades és la conformació d'una xarxa europea de microreserves de flora, impulsada per les entitats que treballen en la creació, l'estudi o la gestió de microreserves, com una plataforma d'informació, intercanvi i comunicació que enriqueixi les experiències locals i doni un impuls i una difusió més àmplia a aquestes iniciatives.

El projecte LIFE+PLANT-NET CY de Xipre disposa d'una pàgina web amb àmplia informació sobre la conservació de la natura a Xipre: www.ncu.org.cy//plantnet/.
Podreu trobar informació del projecte LIFE+RENEIX a la pàgina web: lifereneix.cime.es

Agència Menorca Reserva de Biosfera – Consell Insular de Menorca
Maó, 12 d'abril de 2011

Enllaços Relacionats

Imatges relacionades

Imatges relacionades
Foto de grupVisita a una microreserva de floraImatge de les jornades
Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter