II JORNADES DE BOTÀNICA A MENORCA

Presentació

L’any 2006 es van celebrar a Menorca les I Jornades de Botànica “Coneixement i conservació de la flora a la Mediterrània occidental”, organitzades per l'Institut Menorquí d'Estudis. Els bons resultats que es van obtenir i la perspectiva de continuar enriquint la feina que es realitza en favor de la conservació de la flora amb l'intercanvi d'experiències i el treball en xarxa entre diferents iniciatives de conservació en l'àmbit mediterrani han impulsat la iniciativa de donar continuïtat a aquest esdeveniment amb l'organització de les II Jornades.

Les II Jornades de Botànica a Menorca tindran lloc al municipi des Mercadal dels dies 26 al 30 d'abril de 2011, i són organitzades conjuntament per l'Institut Menorquí d'Estudis, el Consell Insular de Menorca i la Universitat de les Illes Balears.

En aquestes jornades es tractarà com a tema central la conservació de la flora a les illes de la Mediterrània. Dins la conca mediterrània, considerada un punt calent de biodiversitat, els sistemes insulars destaquen pel seu interès biogeogràfic i constitueixen territoris on factors com l’aïllament geogràfic i les condicions ambientals particulars han afavorit els processos d’especiació i han afavorit la presència de nombrosos endemismes. En el cas de la Mediterrània les illes comparteixen moltes de les amenaces i dificultats relacionades amb la conservació de la flora. Des de l'organització d'aquestes jornades estam convençuts que una de les millors maneres per ampliar el coneixement i millorar les iniciatives de conservació és l’intercanvi i l’aprenentatge de les experiències i resultats obtinguts en altres regions amb una situació semblant.

El Consell Insular de Menorca desenvolupa des de 2009 el projecte LIFE+ RENEIX, dedicat a la restauració d'àrees amb flora amenaçada de l'illa. Atesa la importància de diferents projectes LIFE Natura que han dedicat els seus esforços a la conservació de flora amenaçada, un dels aspectes que es vol potenciar amb aquest esdeveniment és el treball en xarxa entre projectes LIFE amb objectius similars, així com la gestació de futurs projectes que puguin treballar en aquesta línia.

Encara que es tracta d’un esdeveniment amb un clar enfocament científic i tècnic, alguns actes es faran extensius a la població general, la qual cosa permetrà fer un pas endavant en la sensibilització i la conscienciació social vers la conservació del medi natural.
 

L'idioma de les Jornades serà l'anglès.

Organització de les Jornades:
Consell Insular de Menorca
Institut Menorquí d'Estudis
Universitat de les Illes Balears

Comitè Organitzador:
Pere Fraga i Arguimbau (LIFE+ RENEIX, Dept. d’Economia i Medi Ambient, Consell Insular de Menorca)
David Carreras Martí (Institut Menorquí d'Estudis-OBSAM)
Clemen Garcia Cruz (Institut Menorquí d'Estudis)
Irene Estaún Clarisó (LIFE+ RENEIX, Dept. d’Economia i Medi Ambient, Consell Insular de Menorca)
Eva Cardona Pons (LIFE+ RENEIX, Dept. d’Economia i Medi Ambient, Consell Insular de Menorca)
Guillem Xavier Pons Buades (Universitat de les Illes Balears)

Comitè Científic:
Dr. Jacques Blondel (CNRS, França)
Eva Cardona (LIFE+ RENEIX)
David Carreras Martí (IME-OBSAM)
Irene Estaún Clarisó (LIFE+ RENEIX)
Pere Fraga i Arguimbau (IME, LIFE+ RENEIX)
Òscar Garcia Febrero (Govern de les Illes Balears, IME)
Dr. José María Iriondo Alegría (Universitat Rey Juan Carlos)
Cristòfol Mascaró Sintes (GOB Menorca, IME)
Dr. Frédéric Medail (Universitat Paul Cezanne, Marsella)
Dr. Guillem Xavier Pons Buades (Universitat de les Illes Balears)
Dr. Joan Rita Larrucea (Universitat de les Illes Balears)
Dr. Josep Antoni Rosselló (Universitat de València)
Miquel Truyol Olives (IME, LIFE+ BOSCOS)

Entitats col·laboradores:
Ajuntament des Mercadal
Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia, Govern de les Illes Balears
GOB Menorca
 

 

 
 

Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter