Els passats dies 11 i 12 de novembre es va celebrar a Menorca la primera reunió del Comitè Científic, un òrgan consultiu format per experts en diferents àmbits rellevants per al projecte.

Primera reunió del Comitè Científic (11-12 de novembre)

Els passats dies 11 i 12 de novembre es va celebrar a Menorca la primera reunió del Comitè Científic, un òrgan consultiu format per experts en diferents àmbits rellevants per al projecte, que té la funció d'assessorar i fer un seguiment de les actuacions que es duen a terme al llarg de tot el projecte.

Durant aquesta primera reunió es van visitar les quatre zones objecte d'actuació del projecte (Binimel·là-Cala Mica, es Murtar, Es Alocs-El Pilar i el Pas d'en Revull) i es va poder comprovar in situ quina és la situació d'aquestes zones, tant pel que fa als seus valors ecològics i paisatgístics com per les amenaces a què estan sotmeses. A aquestes visites també hi van assistir representants i tècnics dels ajuntaments des Mercadal, Maó i Ciutadella. També es va realitzar una sessió tècnica a les dependències del Consell Insular en què l'equip del projecte LIFE+ RENEIX va exposar els principals objectius i les actuacions executades i previstes, i es van debatre entre tots els membres del Comitè els principals aspectes tènics referents al seu desenvolupament.

Entre altres qüestions que es van analitzar, es va debatre sobre les possibles tècniques de reforçament de les espècies amenaçades mitjançant sembres, sobre la importància d'una bona estratègia de comunicació social de les actuacions del projecte que puguin ser objecte de debat com ara el tancament de vials, sobre la necessitat d'establir algun protocol o sistema d'indicadors que permeti el seguiment a mig-llarg termini de les actuacions del projecte, tant pel que fa a recuperació de zones degradades com a la millora de la conscienciació social, mitjançant la definició d'uns factors clau (ecològics) i uns sectors clau (socials). També es van proposar en aquesta reunió algunes pautes per a un correcte desenvolupament de les actuacions realacionades amb construccions de paret seca, revegetació, reordenació de l'ús públic, etc.

El Comitè Científic es reuneix anualment i en ell hi participen un representant de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, un representant de la Universitat de les Illes Balears, un representant de l'Institut Menorquí d’Estudis, un representant de l'Organismo Autónomo Parques Nacionales i cinc experts en temàtiques d'interès per al projecte com l'ecologia evolutiva, la biologia de la conservació, la genètica, la gestió de projectes LIFE i el paisatgisme.

Enllaços Relacionats

Més informació
Imatges relacionades

Imatges relacionades
Reunió CC 1Reunio CC 2Reunio CC 3
Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter