Àmbit d'actuació

El projecte LIFE+ RENEIX té previst actuar a quatre zones de Menorca, declarades LIC i ZEPA:

 EL PILAR - ES ALOCS

Codi LIC: ES5310113
Àrea d'actuació del projecte: veure fitxa
Figures de protecció UE: Lloc d'Interès Comunitari / Zona d'Especial Protecció per a les Aus
Altres figures de protecció: Àrea Natural d'Especial Interès Me-2 (la Vall)
Espècies vegetals d'interès: Anthyllis hystrix
                                      Aristolochia clematitis
                                     
Digitalis minor
                                    
 Thymelaea velutina
                                      
Myosotis ramosissima, ...
 

Hàbitats més rellevants:      1240 Comunitats de Limonium                                     
                                      2120 Dunes mòbils
                                    *2250 Dunes amb Juniperus sp. pl. 
                                      3120 Comunitats d'Isoetes
                                      5330 Màquies mediterrànies
                                      5430 Launaeetum cervicornis
                                    *6220 Thero-Brachypodietea
                                      9340 Alzinars
 

 
BINIMEL·LÀ - CALA MICA

Codi LIC: ES0000231
Àrea d'actuació del projecte: veure fitxa
Figures de protecció UE: Lloc d'Interès Comunitari / Zona d'Especial Protecció per a les Aus
Altres figures de protecció: Àrea Natural d'Especial Interès Me-3 (dels Alocs a Fornells)
Espècies vegetals d'interès: *Femeniasia balearica
                                       Anthyllis hystrix
                                       Pastinaca lucida
                                       Digitalis minor
                                       Helicodiceros muscivorus,...

Hàbitats més rellevants:     *1150 Llacunes litorals
                                     *2250 Dunes amb Juniperus sp. pl.
                                       3120 Comunitats d’Isoetes
                                       5330 Màquies mediterrànies
                                       5430 Launaeetum cervicornis
                                     *6220 Thero-Brachypodietea


SA MESQUIDA - ES MURTAR

Codi LIC: ES0000235
Àrea d'actuació del projecte: veure fitxa
Figures de protecció UE: Lloc d'Interès Comunitari / Zona d'Especial Protecció per a les Aus
Altres figures de protecció: Àrea Natural d'Especial Interès Me-8 (de s'Albufera a la Mola)
Espècies vegetals d'interès: *Vicia bifoliolata
                                        Orobanche foetida
                                        Cneorum tricoccon,...

Hàbitats més rellevants:      *2250 Dunes amb Juniperus sp. pl.
                                        3120 Comunitats d’Isoetes
                                      *3170 Basses temporals
                                        5330 Màquies mediterrànies
                                        5430 Launaeetum cervicornis
                                        6220 Thero-Brachypodietea


BARRANC D'ALGENDAR

Codi LIC: ES0000239
Àrea d'actuació del projecte: veure fitxa
Figures de protecció UE: Lloc d'Interès Comunitari / Zona d'Especial Protecció per a les Aus
Altres figures de protecció: Àrea Natural d'Especial Interès Me-13 (Binigaus – Cala Mitjana)
Espècies vegetals d'interès: Paeonia cambessedesii
                                      Viola stolonifera
                                      Cymbalaria fragilis, ...

Hàbitats més rellevants:      5330 Màquies mediterrànies
                                      6220 Thero-Brachypodietea
                                      8210 Penyes calcàries
                                      9340 Alzinars
 


Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter