Introducció

Un dels principals valors de l'illa de Menorca és la gran riquesa d'ecosistemes i de formes de vida silvestre que alberga, que configuren un paisatge singular i a més contribueixen significativament al nostre benestar.

Malauradament, la intensificació d'algunes activitats humanes, especialment a les zones litorals, ha provocat la pèrdua, la fragmentació o la degradació d'hàbitats i espècies silvestres d''interès per a la conservació, ja sigui per processos urbanístics, per la creació d'accessos rodats o per la pressió humana difusa sobre el territori, entre d'altres amenaces.

El projecte LIFE+ RENEIX té per objectiu restaurar zones degradades on es desenvolupen algunes de les comunitats vegetals més diverses i amenaçades de l'illa, que alberguen espècies d'interès prioritari incloses en la Directiva Hàbitats, així com alguns endemismes vegetals o altres plantes considerades molt rares per la seva distribució restringida. Assolir aquesta fita també passa per la recuperació dels valors paisatgístics de les zones afectades, un element clau de la nostra identitat.

Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter