C.4. Construcció de ponts

Durant l’any 2013 s’han finalitzat les obres de construcció dels dos ponts sobre torrents temporals previstos al projecte. El pont del torrent des Alocs ha permès reconduir les aigües cap a la zona humida de la cala i esborrar el principal vial d’accés a la mateixa, que fragmentava i degradava la zona humida. El pont sobre el torrent de Binimel·là permetrà recuperar el curs d’un torrent i els hàbitats associats, que va quedar obstruït amb materials provinents dels moviments de terres durant l’operació urbanística dels anys 70.

Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter