A.4. Selecció d'espècies per a la revegetació

Ja s'ha elaborat una selecció d'espècies que es consideren més adequades per a la realització d'actuacions de revegetació a aquelles zones on es pugui afavorir la recuperació dels hàbitats d'interès amb aquestes actuacions. Amb aquesta selecció ja s’han efectuat diferents campanyes de sembra d’espècies per regenerar la vegetació, tant as Murtar, com als Alocs com a Binimel·là.

Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter